จังหวัดน่าน ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.ทุ่งช้าง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 52 ครั้ง

    (17 ม.ค. 63) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมกับตรวจติดตามแผนการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง โดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และนายอำเภอทุ่งช้าง กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน
     ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง  การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าไม้ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ ความรุนแรงของปัญหาฯ ปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง(ธันวาคม- เมษายน)ของทุกปี จากสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจากความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า และเกษตรกรทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝนถัดไป
 ทั้งนี้ทางจังหวัดน่านขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่า และหากพบเห็นสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งคณะกรรมการควบคุมไฟป่าประจำหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ หน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือโทรแจ้งประสานหน่วยงาน ดังนี้

1.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลขโทรศัพท์ 089-8523879 และ 088-4151800

2.สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลขโทรศัพท์ 088-2891653

3.สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลขโทรศัพท์ 084-8072489

4.สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลขโทรศัพท์ 081-8835406

5.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 088-5452828

6.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 089-5540958

7.สายด่วน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 1784 และหมายเลขโทรศัพท์ 054-716174-5,054-716016,089-9696741

8.มณฑลทหารบกที่ 38  กองกิจการพลเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 054-774083 ต่อ 71215

9.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  หมายเลขโทรศัพท์ 054-716456 ต่อ 15

   จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่านยังไม่พบการเกิดเหตุไฟป่า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ