กรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเสื้อกันหนาว และอุปกรณ์การเรียน ไปแจกจ่ายแก่เด็กๆ ที่บ้านจ่าโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 125 ครั้ง

เช้าวันนี้(18 มค.) ที่โรงเรียนบ้านจ่าโบ่  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  นางนันทิยา  วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรี จ.แม่ฮ่องสอน /กรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะ นำเสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน  ตุ๊กตา กระบอกน้ำและขนมไปแจกจ่ายแก่เด็กๆ บ้านจ่าโบ่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น

     บ้านจ่าโบ่ เป็นหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถีและหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอดำ   อยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งเที่ยวชื่อดังของ จ.แม่ฮ่องสอน/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ เขมทัต ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ