เทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมการท่งเที่ยวในงานเทศกาลาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลานและของดีนครเชียงราย

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 86 ครั้ง

ค่ำวันที่ (17 ม.ค. 63) ที่บริเวณลานกิจกรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ภายใต้ชื่อว่า “เทศกาลาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลานและของดีนครเชียงราย” ซึ่งจัดโดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย นำอาหาร สินค้า ทั้งอุปโภค บริโภค สินค้าของฝากของที่ระลึก และหลากหลาย นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม สัมผัสอาหาร และบรรยากาศเย็นสบายๆ และรับชมการขับกล่อมเสียงเพลงเพราะๆ ชมสวนดอกไม้ภายในงานเชียงรายดอกไม้งามอีกด้วย

          ด้านนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชมรม กลุ่ม องค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารแผงลอย ที่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย ส่งเสริมให้คนไทยได้จำหน่ายและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เกิดรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

          ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำหน่ายอาหารของร้านอาหารแผงลอย อาหารที่มีความหลายหลายสำหรับทุกเพศทุกวัย การนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาหาร การแสดงดนตรีนักร้อง ศิลปินดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของเยาวชน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

///////////////////////////

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : นายกังวาล ปริมา
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ