เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง เตรียมเปิดให้พบญาติใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ.63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 762 ครั้ง

เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง เตรียมเปิดให้พบญาติใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

     เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดให้เข้าเยี่ยมได้วันละ 2 รอบต่อวัน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. ซึ่งจะเปิดจองวันเข้าพบ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายราชทัณฑ์ เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทางเรือนจำกลางจังหวัดลำปาง อนุโลมให้ญาติสามารถต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 0 5421 7048 ต่อ 13

     ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผ้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้พบปะกับญาติอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา สามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้ สร้างความสัมพันธ์และความสุขระหว่างผู้ต้องขังกับญาติให้มากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าเยี่ยมญาติ ไม่อณุญาตให้นำสิ่งของทุกชนิดเข้าเรือนจำ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 72 และมาตรา 73 ซึ่งมีโทษาทางอาญา ทั้งโทษประบและจำคุก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ