จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 168 ครั้ง

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต และในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยกำหนดจัดนิทรรศการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2563 ที่วัดพระธาตุดอยกองมูและวัดป่าบ้านใหม่

       ในวันที่ 20 มกราคมเวลา 07.00 น.มีพิธีทำบุญ ตักบาตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เวลา 10:00 น.มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

     จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในวัน เวลาดังกล่าว

    พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เดิมมีชื่อว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่ออายุได้ 15 ปี เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านคำบง เมื่อบวชได้ 2 ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อช่วยการงานทางบ้าน ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลได้เดินธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ บ้านคำบง พระอาจารย์มั่นในขณะเป็นฆราวาสถวายตัวเป็นศิษย์

เมื่ออายุได้ 23 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับขนาดนามเป็นภาษามคธว่า ภูริทตฺโต แปลว่า ผู้ให้ปัญญา   ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นจำนวนมาก จนได้รับขนานนามว่า พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า/

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น

ภูริทัตโต และเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต และในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยกำหนดจัดนิทรรศการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2563 ที่วัดพระธาตุดอยกองมูและวัดป่าบ้านใหม่

       ในวันที่ 20 มกราคมเวลา 07.00 น.มีพิธีทำบุญ ตักบาตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เวลา 10:00 น.มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

     จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในวัน เวลาดังกล่าว

    พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เดิมมีชื่อว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่ออายุได้ 15 ปี เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านคำบง เมื่อบวชได้ 2 ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อช่วยการงานทางบ้าน ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลได้เดินธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ บ้านคำบง พระอาจารย์มั่นในขณะเป็นฆราวาสถวายตัวเป็นศิษย์

เมื่ออายุได้ 23 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับขนาดนามเป็นภาษามคธว่า ภูริทตฺโต แปลว่า ผู้ให้ปัญญา   ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นจำนวนมาก จนได้รับขนานนามว่า พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า/

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น

ภูริทัตโต และเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต และในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยกำหนดจัดนิทรรศการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2563 ที่วัดพระธาตุดอยกองมูและวัดป่าบ้านใหม่

       ในวันที่ 20 มกราคมเวลา 07.00 น.มีพิธีทำบุญ ตักบาตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เวลา 10:00 น.มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

     จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในวัน เวลาดังกล่าว

    พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เดิมมีชื่อว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่ออายุได้ 15 ปี เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านคำบง เมื่อบวชได้ 2 ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อช่วยการงานทางบ้าน ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลได้เดินธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ บ้านคำบง พระอาจารย์มั่นในขณะเป็นฆราวาสถวายตัวเป็นศิษย์

เมื่ออายุได้ 23 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับขนาดนามเป็นภาษามคธว่า ภูริทตฺโต แปลว่า ผู้ให้ปัญญา   ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นจำนวนมาก จนได้รับขนานนามว่า พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า/

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ