สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน-คนม่วน จังหวัดเชียงราย ปลอดควันบุหรี่" รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 342 ครั้ง

วันนี้ (18 ม.ค.63) น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิไลย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงราย ปลอดควันบุหรี่"  ณ บริเวณถนนคนเดินถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เช่น กิจกรรมเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา  ขณะที่ทั่วบริเวณงานเยาวชนกลุ่มหมวกฟาง คนรักการ์ตูนและกลุ่มอื่นๆ ได้แต่งกายด้วยชุดที่มีสีสันสดใส ออกเดินรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวถนนคนเดิน ได้ตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูบและคนใกล้ชิด โดยหลังจากพิธีเปิดได้มีการหักบุหรี่ดัดแปลง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเลิกและไม่สูบบุหรี่ จากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน "ถนนคนเดินปลอดบุหรี่" 

          รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งกรณีของถนนคนเดิน จัดขึ้นบนถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย ทุกคืนวันเสาร์ และถนนคนม่วนซึ่งจัดขึ้นบนถนนสันโค้งน้อย ชุมชนสันโคงน้อย เทศบาลนครเชียงราย ทุกคืนวันอาทิตย์ ถือเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ดังกล่าว ดังนั้น ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และหากพบเห็นการละเมิดกฎหมายก็จะมีการดำเนินคดีโดยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ เช่น ห้ามขายบุหรี่ให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามตั้งแสดงสินค้าบุหรี่ ห้ามให้ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ถนนคนม่วน ชุมชนสันโค้งน้อย ในวันที่ 19 มกราคม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย

          ทั้งนี้ ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ 1.6 ล้านคน ขณะที่จังหวัดเชียงราย พบว่า มีผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,389,750 คน จากประชากรทั้งจังหวัดมีประมาณ 1.3 ล้านคน ถือว่ามีผู้สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องเร่งใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับพิษภัยจากบุหรี่เพิ่ม  ซึ่งการดำเนินการนอกจากจะเป็นถนนคนเดินและถนนคนม่วนทั้ง 2 แห่งนี้แล้ว มีเป้าหมายจะดำเนินการขยายไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กนกพร เพียรช่างคิด
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ