อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 237 ครั้ง

            (18 ม.ค.63) นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์  ตำบลนาซาว  อำเภอเมืองน่าน โดยกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจฯ มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 700 คน ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาฯในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน พัฒนาตัดหญ้า เก็บเศษขยะ ตลอดสองแนวทางฝั่งข้างถนนระยะทาง 7 กิโลเมตร และปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนในพื้นที่ตำบล ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เก็บกวาดขยะตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นถนนภายในวัด และโรงเรียน เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม

           ประกอบกับเป็นการสร้างความสามัคคีในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน และยังเป็นกิจกรรมในโครงการของสมาชิกจิตอาสาฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการทั้งตำรวจ ทหาร มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตถือเป็นการทำความดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ