จังหวัดน่าน จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทยประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 74 ครั้ง

    (18 มกราคม 2563) ที่หน้ากองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 38  ได้จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย มณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล เข้าร่วมประกอบพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจฯ  โดยมีกำลังพลสวนสนาม ทั้งสิ้นประมาณ 1,500 นาย โดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562   และวันกองทัพไทย  ประจำปี 2563 เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ที่ทหาร-ตำรวจทุกหมู่เหล่าได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทย
       สำหรับวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า  โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ซึ่งการประกอบพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณ ของเหล่าทัพทหารและตำรวจ ครั้งนี้มีกำลังพลเข้าร่วมสวนสนาม 3 กองพัน ประกอบด้วยกองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 10 กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 15 กองบังคับการมณฑลทหารบก ที่ 38 จำนวน 486 นาย โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ