12 ซุ้ม "สู้ฝุ่น" รู้เท่าทันฝุ่นควันเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 562 ครั้ง

ภาคีเครือข่ายอากาศสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม 12 ซุ้ม "สู้ฝุ่น" รู้เท่าทันฝุ่นควัน เตรียมตัว เตรียมชุมชน สร้างเชียงใหม่อากาศสะอาด


ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม 12 ซุ้ม "สู้ฝุ่น" รู้เท่าทันฝุ่นควัน เตรียมตัว เตรียมชุมชน สร้างเชียงใหม่อากาศสะอาด ประกอบด้วนการจัดนิทรรศการ 14 พันธุ์ไม้สู้ฝุ่น กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถ่านไบโอชาร์ นวัตกรรมลดฝุ่นควันในเมืองโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นวัตกรรมสู้ฝุ่นควันจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดแสดง พลังงานสะอาดเทคโนโลยีอากาศสะอาด จากกระทรวงพลังงาน รวมไปถึงการแนะนำ Application Air CMI โดยสำนักงาน ปยป.


โดยนายภักดี จิรัญดร ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปยป. ได้แนะนำการวิธีการติดตั้ง และการใช้งาน Application Air CMI ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ใช้จำนวนมากในขณะนี้ โดยกล่าวว่า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศที่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ภายในตัวบ้าน ซึ่งต่างจากข้อมูลจาก Air CMI ซึ่งผลิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งภายนอกกว่า 300 จุด มีความแม่นยำ ในระดับ Ground Sensor ซึ่งอยู่บนพื้นดิน

ทั้งนี้ ผู้ใช้ Application Air CMI ยังสามารถใช้แจ้งข้อมูลจุด Hotspot ได้ทันที ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถลงพื้นที่ดับไฟที่กำลังเกิดขึ้นได้ภายใน 3 นาที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุบิน คำฝั้น
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ