เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จ.แม่ฮ่องสอนออกประชาสัมพันธ์การประกันตนมาตรา 40 ที่กาดติ๊ดหรือตลาดนัดวันอาทิตย์ แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 67 ครั้ง

เช้าวันนี้(19 มค.) นางจินดา  พิชญ์ชานนท์  ประกันสังคม จ.แม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จ.แม่ฮ่องสอนแต่งกายตรีมเทศกาลตรุษจีน ประชาสัมพันธ์การประกันตนมาตรา 40 พร้อมรับสมัครผู้ประกันตน  ที่กาดติ๊ดหรือตลาดนัดวันอาทิตย์ แม่ฮ่องสอน   เพื่อขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร รวมไปถึง พนักงานอิสระต่าง ๆ ได้มีหลักประกันในชีวิต

      สำหรับผู้ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ  

     - ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

       - ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม  และบุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันผู้ประกันตนสามารถเลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ

          ทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท ซึ่งรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าทำศพ         

         ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ และเงินบำเหน็จชราภาพ  

          ทางเลือกที่ 3 : เป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบ ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบมากขึ้น โดยให้ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ เงินบำเหน็จชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร

      ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานประกันสังคม จ.แม่ฮ่องสอน โทร.053- 612 599/053-612 144/

 

 

         

         

 

         

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา /ข่าว / ศุภวัฒน์/ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ