อบจ.ลำปาง ผลักดันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 92 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผลักดันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

     รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจสอบความปลอดภัยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ สวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง โดยมี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ

     ด้าน รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า จากสำรวจตรวจตามฐานต่าง ๆ ซึ่งการสร้างสนามเด็กเล่นแนวแอดเวนเจอร์หรือการผจญภัย อาจทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นต่าง ๆ ชำรุดเร็วขึ้น การจัดระบบ การเช็คอุปกรณ์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ หากมีอุปกรณ์ชำรุด หรือพิจารณาแล้วมีความอันตราย จะต้องปิดการเล่นจุดนั้น โดยติดป้ายเตือนหรือพันเทปรอบบริเวณเพื่อแสดงให้ทราบว่า ห้ามเล่น

     นอกจากนี้เครื่องเล่นที่มีความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูงควรมีสิ่งกันกระแทก อาทิ ตาข่าย เชือกเซฟตี้ เป็นต้น ซึ่งยังจะทำให้เด็กได้เล่นผจญภัยและเรียนรู้ที่จะเซฟตี้ รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง เป็นต้น

     ด้านนางสุพรรณี กล่าวว่า อบจ.ลำปาง ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ ผู้ตรวจ โดยอบจ.ลำปางมัความตั้งใจที่จะสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านของเด็ก ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

     พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ช่วยดูแลบุตรหลานของท่าน กรณีมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามการเล่นบางฐาน ซึ่งเด็กเล็กอาจจะไม่รู้ และเล่นซุกซนจนอาจเกิดอันตรายแก่ตนเอง ซึ่งนอกจากผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านแล้ว ทาง อบจ.จะจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดเพื่อตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยบุตรหลานของท่านอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ