มัสยิดมัสยิดญามีอาตุลอิสลามแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันเด็ก สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนต่างศาสนิก

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 165 ครั้ง

นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน จัดงานวันเด็กของชุมชนมุสลิม   ณ มัสยิดมัสยิดญามีอาตุลอิสลามแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหา แข่งขันการอ่านกุรอ่านและดุอาห์ต่างๆ พร้อมทั้งตอบคำถามรุกกุ้ลอิสลามและรุกกุ้ลอีหม่าน แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิมยามีอาตุลอิสลาม

นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติม การจัดงานวันเด็กของชุมชนมุสลิม เป็นการสร้างกัลยาณิมตร  โดยเด็กที่มาร่วมงาน ก็จะมีเด็กในชุมชนมุสลิม เด็กชุมชนต่างศาสนิก และ เด็กที่เป็นเพื่อนต่างศาสนิกมาร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้น ผ่านกิจกรรมวันเด็กซึ่งเชื่อว่า การสร้างปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กจะทำให้เด็กๆ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน โดยที่ความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาจะไม่อาจแบ่งแยกความเป็นเพื่อน ความเป็นคนไทย ถึงแม้จะเราจะศาสนาและความเชื่อที่ต่างกัน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัญชลิกา ครองเกษร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้เลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ