รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการฯที่เสนอขอรับงบประมาณ พื้นที่ลำปาง – ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 350 ครั้ง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะ เตรียมลงพื้นที่ลำปาง – ลำพูน ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 21 – 22 มกราคมนี้

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) พร้อมด้วยที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ) ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดลำปาง – ลำพูน วันที่ 21 – 22 มกราคมนี้ เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ช่วงเช้าวันที่ ๒๒ มกราคม 2563 คณะจะลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจโครงการขุดลอกตะกอนทราย บริเวณลำน้ำแม่ทา บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 500,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกตะกอนทราย บริเวณลำน้ำแม่ทา บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 500,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ลำน้ำแม่ทา บ้านดอยแช่ หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 438,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ลำน้ำแม่ทา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 448,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ช่วงบ่ายวันเดียวกัน จะลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน งบประมาณ 5,200,000 บาท ตรวจโครงการขุดลอกลำเหมืองแป้น เริ่มจากบ้านแป้น หมู่ที่ 6 บ้านม่วง หมู่ที่ 8บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 498,000 บาท และตรวจโครงการขุดลอกลำเหมืองธง เริ่มจากบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแป้น บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 บ้านรั้ว ทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 241,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ