จ.ลำปาง เตรียมจัดงานสดุดีและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 120 ครั้ง

นายเทียนชัย  เทียนทองถาวร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงาน “เชิดชูเกียรติทหารเกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในพิธีต่างๆ ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารที่ 32 ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง เป็นประธานพิธี
ในวันดังกล่าวประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ตั้งแต่ 06.30 น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมาณ 50 หน่วยงาน จากนั้น ขบวนการเดินแถวของทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งเคยร่วมรบในสงครามต่างๆ ได้พบปะร่วมรำลึกถึงความหลัง อดีตในการรับใช้ชาติอีกครั้ง ประกอบด้วยแถวของ “ผู้พิการจากการรบ” และ “กรณีป้องกันประเทศ อีกทั้ง พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยมีการมอบรางวัลเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป ที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงเชิญทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด ร่วมงานเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึก โดยข้าราชการทหาร แต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว พร้อมหมวกทรงหม้อตาล ข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือน แต่งชุดปฏิบัติราชการ พร้อมหมวก พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว พร้อมหมวกทรงหม้อตาล และครอบครัวทหารผ่านศึกและผู้ร่วมงาน แต่งชุดสุภาพ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง โทร. 0 5483 9477-8

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ