"ถนนคนเดิน จ.เชียงราย ปลอดควันบุหรี่"

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 44 ครั้ง

วันนี้ 18 ม.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย มูลนิธิณรรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุ จ.เชียงราย พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน จ.เชียงราย ปลอดควันบุหรี่" โดยมี น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิไลย รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้เป็นการจัดให้เยาวชนที่เป็นนักเรียน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมบนเวที เช่น เล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ภายในบริเวณงานเยาวชนกลุ่มหมวกฟางคนรักการ์ตูนและกลุ่มอื่นๆ ได้แต่งกายแบบคอสเพลย์ ออกเดินรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินแห่งนี้อีกด้วย

อีกทั้งในกิจกรรม มีการหักบุหรี่ดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ของการเลิกและไม่สูบบุหรี่ จากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือหรือเอ็มโอยู (MOU) ระหว่างสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุ จ.เชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน "ถนนคนเดินปลอดบุหรี่" และมีกิจกรรมเสวนาบนเวทีในประเด็นการขับเคลื่อนสถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ โดยมีเนื้อหาว่าในปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ซึ่งกรณีของถนนคนเดินซึ่งจัดขึ้นบนถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย ทุกคืนวันเสาร์ และถนนคนม่วนซึ่งจัดขึ้นบนถนนสันโค้งน้อย ชุมชนสันโคงน้อย เทศบาลนครเชียงราย ทุกคืนวันอาทิตย์ ถือให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาด ดังนั้นทุกฝ่ายดังกล่าวจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและหากพบเห็นการละเมิดกฎหมายก็จะมีการดำเนินคดีโดยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ เช่น ห้ามขายบุหรี่ให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามตั้งแสดงสินค้าบุหรี่ ห้ามให้ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ ฯลฯ ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ถนนคนม่วน ชุมชนสันโค้งน้อย ในวันที่ 19 ม.ค.ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย

น.ส.มาลีวัลย์ กล่าวว่าตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ 1.6 ล้านคน และเฉพาะ จ.เชียงราย พบว่ามีผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,389,750 คน ขณะที่ประชากรทั้งจังหวัดมีประมาณ 1.3 ล้านคน จึงถือได้ว่ามีผู้ที่สูบบุหรี่จึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องเร่งใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับพิษภัยจากบุหรี่เพิ่มเติมอีก ซึ่งการดำเนินการนอกจากจะเป็นถนนคนเดินและถนนคนม่วนทั้ง 2 แห่งนี้แล้วจะขยายไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ