จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 258 ครั้ง

วันนี้ (20 ม.ค.63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"  ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เพื่อพิจารณาและหารือผลการดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562 ให้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดงานในปี 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พระธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีกุน) ที่พุทธศาสนิกชน เคารพสักการบูชา ทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศ  จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือนหกเหนือของทุกปี โดยปีนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือ การเดินจาริกแสวงบุญ การปฏิบัติธรรม พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีสมโภชน้ำทิพย์  การทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัด และในปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 คาดว่าปีนี้ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 10,000 คน
สำหรับกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประจำปี 2563 มีกิิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมวิ่งเทรล / ปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กม. / การแถลงข่าวกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ ระยะทาง 9 กิโลเมตร  พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา "รวมพลคนเกิดปีกุน และทุกราศี"  พิธีมอบเหรียญที่ระลึก/เกียรติบัตร สำหรับผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญ  พิธีตักน้ำทิพย์ ณ บ่อน้ำทิพย์และขบวนแห่อัญเชิญน้ำทิพย์  มหรสพสมโภช การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธ์ุ พิธีสมโภชน้ำทิพย์และสวดเบิก พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระธาตุดอยตุง พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง  ขบวนแห่เครื่องสักการะและอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน และน้ำทิพย์  ขบวนแห่งตุง 12 ราศี ขนาด 20 วา และขบวนตุง 12 ราศี ขนาด 2 เมตร จำนวน 561 ผืน  ขบวนแห่รัตนสัตตนัง และขบวนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยิ่งใหญ่ พิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา พิธีสรงน้ำพระราชทาน และพิธีห่มผ้ารอบพระธาตุดอยตุง 
สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่  8 มีนาคม 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ