จังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนชายกว๊าน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 185 ครั้ง

จังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนชายกว๊าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตานโยบายของของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด

 

            ที่ ซุ้มร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ถนนหน้าลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา ภายในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนชายกว๊าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตานโยบายของของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

            นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดรูปแบบของการจัดให้มีความหลากหลาย เข้าถึงทุกลุ่มตั้งแต่ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้ สร้างอาชีพและแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้ถุงพลาสติก โฟม การคัดแยกขยะ เป็นต้น โดยในช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา และหลังจากนั้นจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในลักษณะถนนคนเดิน คือ ในวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณถนนคนเดิน บริเวณลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจัดจำหน่าย จะเน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง อาหารประจำถิ่นทั้ง 9 อำเภอ และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ