อ.แม่สะเรียง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 177 ครั้ง

(วันที่ 25 ธ.ค.62) เวลา 13.30น. นายเทียนชัย โกมลรัตน์  ปลัดอำเภอแม่สะเรียง ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร”ให้กับประชาชนในเขตอำเภอแม่สะเรียง ในช่วงเทศกาลปีใหม่   2563 ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ขึ้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  โดยจะมีการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการบูรณาการจากหลายหน่วยงานในอำเภอแม่สะเรียง และทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนด              การดำเนินงานช่วงควบคุมเข้มข้น (7 วันอันตราย คือ วันที่ 27 ธ.ค.62 -  2 ม.ค.63 ) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ตรวจติดตาม จุดตรวจร่วม จุดบริการแก่ประชาชนในเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสัญจรปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และร่วมปฏิบัติตามกฎจราจร อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

            ซึ่งเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  ดังนั้นอำเภอแม่สะเรียง จึงได้กำหนด มาตรการ 7 ประการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ประกอบด้วย  มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน  มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม  มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ  มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ  มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 23ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 22 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย  โดยปีใหม่ 2563 ทางอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดเป้าหมาย ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ