ประชาชนจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสายพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 327 ครั้ง

        ประชาชนจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายพุทธบูชา บ้านแสงดาว-วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

        วันนี้ (28 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายพุทธบูชา บ้านแสงดาว-วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยะ ที่พระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจนดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้

          ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นแนวพระราชดำริที่ต้องการให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ