สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2563
  • รับชม : 287 ครั้ง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.pvnweb.dpt.go.th/lampang/ หรือโทร 0 5422 8626

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ