สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • รับชม : 74 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมโทร . 0-5309-0711 ต่อ 205 ถึง 209 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ