ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

  • ประกาศจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • รับชม : 60 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) หากท่านที่สนใจ ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 13 - 20 มกราคม 2563 ก่อนการเสนอราคา โดยดาวน์โลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรนิกส์ และกำหนดยื่นข้อเสนอและสอบราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรนิกส์ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือโทรสอบถามรายละเอียด 0967465192

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ