องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านพระหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • รับชม : 110 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านพระหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผู้ที่สนใจขอยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ในเวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532485 ถึง 8 ต่อ 120-123 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ