องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน 6,960 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น เชื่อมบ้านปงป่าหวาย และตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชั

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • รับชม : 135 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน 6,960 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น เชื่อมบ้านปงป่าหวาย และตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ผู้ที่สนใจขอยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ในเวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532485 ถึง 8 ต่อ 120-123 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ