สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์ทำการขายทอดตลาดที่ดินของ นางสาว สุชัญญา จินะโสติ ผู้ค้างภาษีอากร

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563
  • รับชม : 111 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์ทำการขายทอดตลาดที่ดินของ นางสาว สุชัญญา จินะโสติ ผู้ค้างภาษีอากร ได้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 12028 และ 14090 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 2 แปลง

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2563

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-521-128 ต่อ 306 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ