เทศบาลตำบลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ พนักงานดับเพลิง และพนักงานเก็บค่าน้ำประปา

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563
  • รับชม : 68 ครั้ง

เทศบาลตำบลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ พนักงานดับเพลิง และพนักงานเก็บค่าน้ำประปา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเสริมงาม ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054 286009 ต่อ 101

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ