ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษลำปาง จะรับสมัครบุคคลคัดเลือดเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2563 จำน ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!