ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็น ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปี 2563 ดูเพิ่มเติม
4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อั ดูเพิ่มเติม
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษลำปาง จะรับสมัครบุคคลคัดเลือดเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!