ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 กรมที่ดินได้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดูเพิ่มเติม
3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือก บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิ ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง ดูเพิ่มเติม
5 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน โครงการ “ ๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ดูเพิ่มเติม
7 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ดูเพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!