ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คณะบริหารธุรกิจ มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรว ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อั ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมและทดสอบผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ 21-23 กรกฎาคม นี้ ดูเพิ่มเติม
2 ศาลจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อ (ฟรีตลอดโครงการ) ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!