ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน รับสมัครตำแหน่งงานบริการด้านการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรี ดูเพิ่มเติม
2 อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธ ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!