ครบ 50 ปี “ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของไทย” ที่บ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • รับชม : 177 ครั้ง

วันรำลึกธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ครบรอบ 50 ปี

วันธนาคารข้าวตรงกับวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี โดยธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังเกิดเหตุการณ์ยุ้งข้าวของหมู่บ้านที่เก็บไว้บริโภคตลอดปีถูกไฟไหม้ พระองค์ทรงรับทราบข้อมูล จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุน 20,000 บาท พร้อมทั้งก่อตั้งธนาคารข้าวขึ้น เพื่อให้ราษฎรหยิบยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ำ และให้ชาวบ้านร่วมกันดูแลพร้อมพระราชทานแนวทางดำเนินงานไว้อย่างละเอียด มีคณะกรรมการควบคุมเก็บรักษาพิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตลอดจนจัดทำบัญชีของธนาคารข้าว ราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคในยามจำเป็นให้ลงบัญชียืมข้าวไปใช้จำนวนหนึ่ง เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็นำมาคืนธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำนวนเล็กน้อยตามแต่ตกลงกัน ทั้งนี้หากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ จำนวนข้าวที่หมุนเวียนในธนาคารจะไม่มีวันหมด และจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้มีข้าวสำหรับบริโภคตลอดไปจนถึงลูกหลาน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ