ทีมช่างเทคนิค สวท.แม่สะเรียง และ สวศ.แม่ฮ่องสอน ติดตั้งระบบฯ รองรับมาตรการ "Work From Home

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • รับชม : 144 ครั้ง

ทีมช่างเทคนิค สวท.แม่สะเรียง และ สวศ.แม่ฮ่องสอน ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต Wi-Fi จากห้องส่งไปยังเครื่องส่ง เตรียมรองรับมาตรการ "Work From Home"เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และการปรับโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ให้สามารถควบคุมตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ใน  ห้องส่ง – เครื่องส่ง เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า  ผ่านทางสมาร์ทโฟน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ