สวท.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอ สินค้า Gi ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • รับชม : 140 ครั้ง

ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผ้าทอที่มีความงดงาม จากการผสมผสานระหว่างขนแกะและเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในฤดูหนาว และยังสามารถใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้อีกหลากหลาย ผ้าทอขนแกะถือเป็นผ้าทอที่มีการประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปกากะญอ ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีคุณลักษณะเฉพาะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ