วิสาหกิจชุมชนกาแฟหอมเหาะ ผุดโครงการ “ผูกปิ่นโตกาแฟรักษ์ป่า” คั่วเม็ดกาแฟสดใหม่ส่งถึงบ้าน ช่วยเกษตรชาวสวนกาแฟในวิกฤตโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 400 ครั้ง

นายมานพ เพียรชอบไพร ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพบ้านแม่เหาะ หรือ กาแฟหอมเหาะ  เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนกาแฟ ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกษตรกรชาวเขาผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงบ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายผลผลิตกาแฟได้น้อยมาก จึงได้มีโครงการ “ผูกปิ่นโตกาแฟ รักษ์ป่า” เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ เน้นการปลูกกาแฟเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกลไกอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่

กาแฟหอมเหาะ เป็นวิสาหกิจชุมชนกาแฟตำบลแม่เหาะ ปลูกเมล็ดโดยเกษตรกร เป็นกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์และเชียงใหม่ 80 ด้วยลักษณะกายภาพที่เหมาะสม ทำให้กาแฟมีความสดใหม่ กลิ่นหอมกรุ่น และมีรสชาติโดดเด่น ผสมกลิ่นอายของสมุนไพร สำหรับชนิดกาแฟ มีทั้งแบบคั่วเม็ดและคั่วบด แบ่งระดับการคั่วกาแฟเป็น 3 แบบ คือ คั่วเข้ม คั่วกลาง คั่วอ่อน  

โดยเมื่อซื้อกาแฟในระยะเวลา 1 ปี  ทางกลุ่มจะทำสัญญาซื้อขาย พร้อมส่งกาแฟคั่วสดใหม่ถึงบ้าน เดือนละ 1 กิโลกรัม ในทุกวันที่ 8 ของเดือน  นอกจากจะส่งเสริมรายได้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่เหาะแล้ว ทางวิสาหกิจชุมชนจะนำกำไรจากการขายกาแฟบางส่วน ไปใช้ในงานจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ป้องกันไฟป่า และมอบเป็นทุนการศึกษา ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  065-010-1697

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ