โรงพยาบาลสบเมย พร้อมให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้ว เริ่ม 1 มิถุนายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 200 ครั้ง

  คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการและญาติ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือตามจุดบริการที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้ นั่งเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีไข้ ทางโรงพยาบาลจัดพื้นที่รองรับบริเวณคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ยกเว้นผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้น โรคหอบหืด รายเดิมที่มีอาการไอเดิมอยู่แล้ว รับบริการที่คลินิกตามปกติ

  ทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องควบคุมจำนวนผู้ป่วยในแต่ละวันตามใบนัด หากผู้ป่วยมีความประสงค์เลื่อนนัด ติดต่อได้ที่ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 053-618080 ต่อ 117 กรณีผู้ที่ควบคุมโรคได้ดี ไม่มีนัดตรวจพิเศษจากแพทย์ สามารถรับยาได้ที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลใกล้บ้านได้ตามความเหมาะสม 

  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ โรค NCDs เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการ ติดเชื้อโรค และไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คน โดยการสัมผัสหรือการหายใจ แต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ลงพุง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น สำหรับกลุ่มโรค NCDs สามารถป้องกันได้ง่าย ๆ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดูแลสุขภาพร่างกาย โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักตัว และตรวจสุขภาพเป็นประจำ 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ