ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
3 โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัคร 26 ก.พ. - 13 มี.ค. ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ดูเพิ่มเติม
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนประชาบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 แจ้งฝึกยิงปืนใหญ่กระสุนจริง ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ตำบลกระสุนตก ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2564 ดูเพิ่มเติม
3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในการฝึกและประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปื ดูเพิ่มเติม
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง ดูเพิ่มเติม
5 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บเอง ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!