ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน การพลศึกษา ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้ร ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และปรับปรุงสถานที่ กำหนดทอดผ้าป่าสามัค ดูเพิ่มเติม
2 วัดสิทธิวิมล (เหล่าเหนือ) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมชมมวยนัดพิเศษ ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 25 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!