ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดูเพิ่มเติม
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องคลินิกภาษาและวิทยากรสุขศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด มีความประสงค์ดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ร่างพ.ร.บ.กองทุนการประมงแห่งชาติ ดูเพิ่มเติม
3 กรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระห ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานพาณิชย์ ขอเชิญสั่งซื้อมังคุดของจังหวัดระยอง ดูเพิ่มเติม
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ต.สุเทพ วันที่ 18 พ.ค. ดูเพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก ดูเพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวง หมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!