ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดูเพิ่มเติม
3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ดูเพิ่มเติม
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องคลินิกภาษาและวิทยากรสุขศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังห ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของอุทยานแห่งชา ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลตำบลช้างเผือก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภ ดูเพิ่มเติม
7 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายเศษอาหารเหลือจากการเลี้ยงผู้ต้องขัง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!