คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 424 ครั้ง

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

 

                วันนี้ (22 มิ.ย. 63) นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ  ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานของบ้านป๊อก  หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 หมู่บ้าน ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการตัดสินการประกวด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563  โดยมี นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน  พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 

การประกวดครั้งนี้เกิดจาก  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ว฿่งจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  ที่ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  โดยมอบหมายให้จังหวัด ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด  ทำการคัดเลือกหมู่บ้านที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว   โดยหมู่บ้านที่เข้าประกวด ต้องเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ภายใต้กิจกรรม 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ล่าสุด ได้มีหมู่บ้านผ่านเข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้าย จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านป๊อก หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน , บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด และ บ้านแม่นะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว  โดยเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการของแต่ละหมู่บ้านครบทั้งหมดแล้ว  จะทำการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ต่อไป

 

สำหรับบ้านป๊อก  หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน นั้น  เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบนอกสุดของจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น ได้แก่ ชา กาแฟ ใบเมี่ยง น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากผ้าของชนเผ่าปกาเกอะญอ เป็นต้น  นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยธรรมชาติและขุนเขาที่สวยงาม  มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นตลอดทั้งปี  ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ยังคงใช้ชีวิตแบบพื้นบ้าน และล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัล หมู่บ้าน LOW CARBON คือหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ จึงทำให้เป็นหมู่บ้าน ที่มีเสน่ห์และมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ