รมช. มหาดไทยมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 159 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตบนท้องถนน

 

วันนี้ (7 ส.ค. 63) เวลา 9.40 น. ที่ ห้องประชุมนันทา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามรับทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลป็นรูปธรรม 

 

พร้อมกันนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 17 จังหวัด ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว และ กล้อง cctv ในถนนสายต่างๆ ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างป้ายสัญญาณจราจร ในถนนที่อยู่ในชุมชน ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งกวดขันผู้ที่เมาแล้วขับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยได้กำชับให้เพิ่มจุดตรวจตามถนนที่อยู่ในท้องถิ่น นอกเหนือจากการตั้งจุดตรวจในถนนสายหลัก เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนส่วนมากเกิดในรถจักรยานยนต์ และในถนนท้องถิ่นมากกว่าถนนสายหลัก โดยมีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติหตุทางถนนให้เหลือ 18 คน ต่อประชากรแสนคน ในปี2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ