สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายน 2563 เนื่องด้วยเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 147 ครั้ง

นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเว้นกรจัดสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายนนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของการประมงไทย และให้กำลังใจแก่ชาวประมงผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ต้องเสี่ยงภัยในทะเล เพื่อนำทรัพยากรขึ้นมาเป็นอาหารปวงชนและพัฒนาประเทศ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์ อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การฟื้นฟูรักษา ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้สามารถเข้าใจเข้าถึง และการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

//////////////////////////
ปรเมษฐ ณ ลำปาง .ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปรเมษฐ ณ ลำปาง
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ