วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดแสดงดนตรีล้านนาสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไป

วันนี้ (18 ก.ย. 63) ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างสรรค์”  ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพลง การแสดงของนาฏศิลป์ล้านนา ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมคือความภาคภูมิใจของประชาชนทุกคน คือสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่า เพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนคือการสืบทอดมรดกตกทอดเหล่านี้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเป็นเวลาอีก 4 วัน ได้แก่วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 จะมีการแสดงมหกรรมกลองล้านนา และการบรรเลงวง Orchestra ดนตรีล้านนาสู่สากล ณ วัดศรีสุพรรณ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 การแสดงวงดนตรีLanna international music Festival ประกอบการแสดงละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อนุสาวรีย์สามกษัตริย์วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 การบรรเลงและแสดงคีตดุริยะนาฏการล้านนาโอเปร่า ทิพย์ดารา (หมายเลข 4) ณ วัดศรีสุพรรณ และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 การแสดงวงดนตรีล้านนา การขับซอ ลิเกเด็ก การแสดงวงดนตรีเดอะสะล้อและการแสดงคณะศิลปินล้านนาวงการันตี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการแสดงตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ