รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่" และวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 545 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่" ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เน้นเป็นตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดงานวันคนพิการสากล เพื่อแสดงศักยภาพของคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

 

    เย็นวันนี้ (22 ธ.ค. 62) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

    ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของถนนคนเดินเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความนิยมและการตอบรับจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย อันจะนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้สร้างอาชีพ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชน โดยมีร้านกว่า 3,000 ร้านค้า จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมือ ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งยังมีการนำศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงในงานให้ได้รับชมอีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี

   จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางให้ถนนคนเดินดังกล่าว เป็นตลาดที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการเดินรณรงค์การงดให้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งมีการแจกถุงผ้าให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อใช้ใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย

    ขณะเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและให้การยอมรับคนพิการ ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ