สสจ. เชียงใหม่ ประชุมกำกับดูแลโฆษณาในสถานีวิทยุกระจายเสียง

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 372 ครั้ง

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน ด้านการกำกับดูแลโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียง ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

 

    วันนี้ (18 ก.พ.63) ที่ ห้องอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ภาครัฐ ประชาชน สื่อมวลชนมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันด้านการกำกับดูแลโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และสถานีวิทยุชุมชนต่างๆ เข้าร่วม

 

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อกำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุแบบมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุที่ไม่ถูกต้อง เข้าข่ายโอ้อวดหลอกลวง จากการเฝ้าระวังโฆษณาทางสถานีวิทยุในปี 2562 จำนวน 83 คลื่น พบความผิดด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ถูกต้อง 40 คลื่น คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งสะท้อนว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็มีแนวโน้มลดลง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการให้ความรู้ประชาชนในการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม ประกอบกับให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่ง ทั้ง โทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ หากประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อ จะเป็นเกราะป้องกันตนเองจากโฆษณาที่โอ้อวดหลอกลวงได้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว/ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ