รมช.เกษตรฯ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 421 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า  ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน

ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้พบว่าประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบรรเทาภัยพิบัติเชิงพื้นที่ ด้วยการปฏิบัติการฝนหลวง โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อปฏิบัติการยับยั้งพายุลูกเห็บ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี โดยใช้เครื่องบินสมรรถนะสูง Super King Air จำนวน 2 ลำ ของกรมฝนหลวงและการบินกษตร และเครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 Alpha Jet จำนวน 2 ลำ ของกองทัพอากาศ ขณะเดียวกันได้มีการปฏิบัติการบรรเทาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคเหนือด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ