สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 4722 ครั้ง

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า มีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ Mr. Zaw Myo Htet กงสุล/เลขานุการเอก หมายเลขโทรศัพท์ 06-3665-3955 หรือ Mrs. Ei Nandar Kyaw กงสุล/เลขานุการโท หมายเลขโทรศัพท์ 08-0604-8734

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ