อุทยานวิทย์ฯ มช. มอบเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัส ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 536 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทมณีจันทร์ไอโอทีโซลูชันจำกัดมอบเครื่องฉายแสงUVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่“V-Free By Maneejun” ฆ่าเชื้อไวรัส  ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

    วันนี้(28 เม.ย. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญานุภาพอานันทนะผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณไกสรมณีจันทร์ประธานกรรมการบริษัทมณีจันทร์ไอโอทีโซลูชันจำกัดและคณะมอบเครื่องฉายแสงUVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่“V-Free By Maneejun” จำนวน3 เครื่องมูลค่า163,000 บาทแก่หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบเพื่อขยายผลการใช้งานผลผลิตนวัตกรรมให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกภาคส่วนมากขึ้นนอกเหนือจากการมอบเพื่อใช้ในสถานพยาบาลจากที่ดำเนินการมอบมาแล้วจำนวนมากกว่า10 แห่งโดยหวังช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบันรวมถึงการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในระยะยาว

     เครื่องฉายแสงUVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่“V-Free By Maneejun” โดยบริษัทมณีจันทร์ไอโอทีโซลูชันจำกัดเป็นผลผลิตนวัตกรรมในการกำเนิดแสงUV ที่มีความเข้มข้นในช่วงคลื่น253.7 นาโนเมตรสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่มีระบบ        อากาศปิดโดยเฉพาะสถานพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์ซึ่งช่วยลดโอกาสความเสี่ยงของการติดโรคแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการสถานพยาบาลโดยออกแบบให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆที่ยากต่อการทำความสะอาดทั้งยังมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินพร้อมสามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกลแสดงผลประสิทธิภาพการทำงานและรายงานผลอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลอดUVC ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานทั้งนี้ได้ออกแบบเครื่องดังกล่าวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานถึง3 ขนาดครอบคลุมรัศมีการทำงานจากเครื่องในระยะ3 - 5 เมตรซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆได้เช่นสำนักงานสถานที่ให้บริการของหน่วยงานที่มีความแออัดหรือมีการสัมผัสจากกลุ่มคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาตลาดสดรถขนส่งสินค้าโรงแรมฯลฯโดยสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาดจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อลดจำนวนแรงงานและระยะเวลาในการทำความสะอาดรวมถึงลดปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อได้อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : น้นธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ