เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในอนาคต

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 140 ครั้ง

เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในอนาคต

 

วันนี้ (29 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมอุทัย จันทผา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยพบว่าในปี 2562 และปี 2563 เกิดไฟไหม้ป่าเป็นจำนวน 102 ครั้งเท่ากัน แต่ความเสียหายต่างกัน โดยในปี 2562 มีพื้นที่เสียหาย 1,399 ไร่ แต่ปี 2563 มีพื้นที่เสียหายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว คือ 2,684.50 ไร่ ทั้งนี้เกิดจากสภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงทำให้ติดไฟได้ง่าย และเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจากการถอดบทเรียนการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสาเหตุการเกิดไฟป่าในปีที่ผ่านมาเกิดจากการหาของป่า การล่าสัตว์ การเผาไร่และการลุกลามเข้าป่า การเผาป่าเพื่อลุกลามเข้าพื้นที่ไร่เพื่อขยายที่ทำกิน และความขัดแย้ง หรือแกล้งจุด 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการและตามความเหมาะสมของพื้นที่และห้วงเวลา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่น เพื่อเป็นการลดการเผาในพื้นที่ อาทิ การรับซื้อใบไม้จากชาวบ้านเพื่อนำไปอัดแห้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะเป็นแนวคิดที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการถอดบทเรียนการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในอนาคต โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกจัดระเบียบการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และในพื้นที่ภูเขาสูงชัน เข้าถึงได้ยาก เจ้าหน้าที่จะต้องดำนินการจัดทำแนวกันไฟ และบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ พร้อมเน้นการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า รวมถึงต้องให้เจ้าหน้าที่นอนฝังตัวเฝ้าระวังในพื้นที่ และทำแผนขออัตรากำลังในงานควบคุมไฟป่าเพิ่มเติม โดยจะได้มีการดึงจิตอาสาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ