ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2563
  • รับชม : 160 ครั้ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ