สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ จำนวน 4 คัน

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2563
  • รับชม : 206 ครั้ง

ตามประกาศกรมสรรพสามิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ