สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ร่างพ.ร.บ.กองทุนการประมงแห่งชาติ

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563
  • รับชม : 183 ครั้ง

ผู้ที่เกี่วข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code ภายในวันที่ 31 พ.ค.63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ